• Przepuklina – podstawowy podział

  Przepuklina – podstawowy podział

  W medycynie kształtuje się następujący podział przepukliny, która w ostatnim czasie jest całkiem popularną dolegliwością. Otóż wyróżnia się przepuklinę odprowadzalną. Zwykle w tym przypadku zdarza się, że zawartość jest ręcznie odprowadzana do jamy brzusznej. Innym rodzajem jest przepuklina nieodprowadzalna. W tym przypadku z kolei nie ma odprowadzania zawartości, ale z drugiej strony jeszcze nie istnieje …
 • Jod

  Jod

  Jod spełnia istotną rolę w przemianie materii, w procesach wzrostu i dojrzewania, np. kijanki pozbawione tarczycy nie przechodzą metamorfozy. Przypuszczalnie, gdy kręgowce opuściły morze zawierające ogromne zapasy jodu i rozpoczęły dalszy rozwój ewolucyjny na lądzie, musiały wydoskonalić narząd, który by wychwytywał i magazynował bardzo sprawnie jod, gdyż zwierzę żyjące na lądzie jest skazane na tygodnie …
 • Leczenie schorzenia dupuytrena

  Leczenie schorzenia dupuytrena

  Choroba, która została wykryta przez francuskiego lekarza Dupuytrena dotyczy problemów pojawiających się w obrębie dłoni, które prowadzi do braku możliwości normalnego używania dłoni. Pojawia się przy tym schorzeniu tak zwany przykurcz. Z tego powodu schorzenie bywa również nazywane przykurcz dupuytrena. More from my siteChoroby paznokciCo pomaga na alergięPrzepuklina – podstawowy podziałNiedobór lub brak hormonuObjawy braku …

Działanie środowiska na organizm

Działanie środowiskaW wypadku niekorzystnego działania środowiska możemy obserwować, że wzrost dziecka i jego rozwój zostaje zwolniony, że biegnie przypuszczalnie na dolnej granicy możliwości wytyczonych mu przez genotyp. Odwrotnie, bardzo korzystne warunki środowiskowe mogą sprzyjać lepszemu rozwojowi. Fenomen zwiększania się przeciętnej wzrostu z pokolenia na pokolenie w ostatnim stuleciu u ludności białej, mieszkającej w Europie i Ameryce Północnej, zwany akceleracją, o którym wspomniano wyżej, jest przez niektórych uczonych tłumaczony większą obfitością lepszego jakościowego pożywienia w krajach cywilizowanych podczas ostatniego stulecia. Próbowano oszacować zakres wpływu czynników genetycznych i środowiskowych w ten sposób, że porównywano rozwój bliźniąt jednojajowych, tzn. takich, które na pewno posiadały identyczny genotyp, gdyż pochodziły z jednej macierzystej komórki, w wypadku gdy rozwijały się one w odmiennych środowiskach. Okazało się, że rozwój tych dzieci, bez względu na warunki zewnętrzne, korzystne czy niekorzystne, przebiegał bardzo podobnie. Na przykład dziewczynki dojrzewały płciowo w tym samym, ewentualnie bardzo zbliżonym wieku. Dzieci te podobnie chorowały i ostatecznie osiągany przez nie wzrost różnił się najwyżej o kilka centymetrów, różnica na ogół nie przekraczała 5 cm. Obecnie uważa się powszechnie, że wpływ korzystnych warunków środowiska otaczającego dziecko tylko o niewielki odsetek może zmodyfikować przebieg wzrostu w stosunku do genotypowo uwarunkowanego szlaku rozwojowego.

Comments are closed.