• System reklamy Test
 • Leczenie ostrego zapalenia stawów

  Leczenie ostrego zapalenia stawów

  Wszystkie bóle stawów  są dla człowieka nieprzyjemne, a ból stawów pozostających w ciągłym ruchu staje się dla niego powodem do cierpienia. Dlatego każde zwyrodnienie stawów musi być leczone, a choroba zwyrodnieniowa stawów pozostawać pod kontrolą lekarza specjalisty. Wczesna konsultacja medyczna może oszczędzić nam wielu problemów w przyszłości i wielu bardzo poważnych skutków zaniedbań. More from …
 • Ciśnienie osmotyczne

  Ciśnienie osmotyczne

  Ciśnienie osmotyczne płynu zewnątrzkomórkowego zależy od stężenia chlorku sodu. Mineralokortykoidy regulują stężenie chlorku sodu w płynie zewnątrzkomórkowym, działając na komórki kanalików nerkowych w ten sposób, że zmniejsza się wydalanie kationów sodu z moczem. Zapobiegają one w ten sposób utracie pierwiastka, który decyduje o ciśnieniu osmotycznym płynu zewnątrzkomórkowego. Ilości wydzielanego aldosteronu na dobę, wystarczające dla zapobiegania …
 • W jaki sposób zaplanować pielęgnację dziecka?

  W jaki sposób zaplanować pielęgnację dziecka?

  Przed przyjściem dziecka na świat, warto jest poszukać odpowiednich informacji i doedukować się w niektórych kwestiach. Priorytetem jest chociażby nauczenie się tego, jak warto pielęgnować delikatną skórę dziecka. W tej kwestii można się posiłkować odpowiednimi pozycjami książkowymi czy tematycznymi magazynami dla mam, w których często znajduje się wiele pomocnych porad. Co jest najważniejsze? More from …

Działanie środowiska na organizm

Działanie środowiskaW wypadku niekorzystnego działania środowiska możemy obserwować, że wzrost dziecka i jego rozwój zostaje zwolniony, że biegnie przypuszczalnie na dolnej granicy możliwości wytyczonych mu przez genotyp. Odwrotnie, bardzo korzystne warunki środowiskowe mogą sprzyjać lepszemu rozwojowi. Fenomen zwiększania się przeciętnej wzrostu z pokolenia na pokolenie w ostatnim stuleciu u ludności białej, mieszkającej w Europie i Ameryce Północnej, zwany akceleracją, o którym wspomniano wyżej, jest przez niektórych uczonych tłumaczony większą obfitością lepszego jakościowego pożywienia w krajach cywilizowanych podczas ostatniego stulecia. Próbowano oszacować zakres wpływu czynników genetycznych i środowiskowych w ten sposób, że porównywano rozwój bliźniąt jednojajowych, tzn. takich, które na pewno posiadały identyczny genotyp, gdyż pochodziły z jednej macierzystej komórki, w wypadku gdy rozwijały się one w odmiennych środowiskach. Okazało się, że rozwój tych dzieci, bez względu na warunki zewnętrzne, korzystne czy niekorzystne, przebiegał bardzo podobnie. Na przykład dziewczynki dojrzewały płciowo w tym samym, ewentualnie bardzo zbliżonym wieku. Dzieci te podobnie chorowały i ostatecznie osiągany przez nie wzrost różnił się najwyżej o kilka centymetrów, różnica na ogół nie przekraczała 5 cm. Obecnie uważa się powszechnie, że wpływ korzystnych warunków środowiska otaczającego dziecko tylko o niewielki odsetek może zmodyfikować przebieg wzrostu w stosunku do genotypowo uwarunkowanego szlaku rozwojowego.

Comments are closed.