• System reklamy Test
 • Chlor i brom

  Chlor i brom

  Chlor i brom, pierwiastki o podobnych własnościach chemicznych, mogą współzawodniczyć z jodem przy przenikaniu przez błonę komórkową do wnętrza komórki tarczycowej. Istnieją też niektóre substancje chemiczne wytwarzane zarówno przez rośliny, jak i produkowane przez człowieka , które mogą hamować działanie niektórych enzymów prowadzących łańcuchową syntezę hormonu, są to więc tzw. substancje wolotwórcze. Znamy już dzisiaj …
 • Leczenie schorzenia dupuytrena

  Leczenie schorzenia dupuytrena

  Choroba, która została wykryta przez francuskiego lekarza Dupuytrena dotyczy problemów pojawiających się w obrębie dłoni, które prowadzi do braku możliwości normalnego używania dłoni. Pojawia się przy tym schorzeniu tak zwany przykurcz. Z tego powodu schorzenie bywa również nazywane przykurcz dupuytrena. More from my siteChoroby paznokciCo pomaga na alergięPrzepuklina – podstawowy podziałMydło do golenia i inne …
 • Rola przysadki w ustroju

  Rola przysadki w ustroju

  Przysadka mózgowa jest malutkim gruczołem, ważącym około 0,5 g, leżącym na podstawie mózgu, w pół wklęsłym zagłębieniu kostnym zwanym siodełkiem tureckim. Rozwój i postępy endokrynologii w XX wieku w dużym stopniu wyświetliły rolę tego gruczołu w ustroju. Początkowo wydawało się, że przysadka mózgowa zajmuje szczególną pozycję — autonomicznego dysponenta całego układu dokrewnego, „dyrygenta orkiestry gruczołów”. …

Hormonalne normy rozwojowe

Hormonalne normy rozwojoweJeżeli będziemy przyglądać się rozwojowi poszczególnych dzieci, zauważymy, że różnią się one znacznie pod względem tempa wzrostu jak i toru dojrzewania. Każdemu badającemu zjawiska zachodzące u istot żywych nasuwa się potrzeba określenia, co należy uważać za rozwój prawidłowy, innymi słowy, co jest normą. Aby móc wypowiedzieć się, czy np. przebieg wzrostu i wagi u badanego dziecka mimo pozornego nadmiaru czy niedomiaru jest jeszcze dopuszczalnym odchyleniem w obszarze normy, należy określić, jak powinien przebiegać rozwój idealnego, jeśli można tak powiedzieć, dziecka oraz jakie odchylenia od tej znalezionej przeciętnej należy uznać za objaw naturalnej, dopuszczalnej zmienności. Można znaleźć cechy przeciętne charakteryzujące jakąś jednostkę biologiczną przez porównanie wyników odpowiednich pomiarów przeprowadzonych u bardzo dużej liczby osobników i odpowiednie opracowanie matematyczne otrzymanych wielkości, pozwalające na znalezienie wartości średniej arytmetycznej czy tzw. modalnej i obszaru normy. Obszar normy określają wartości graniczne, między którymi leżą wielkości najczęściej powtarzające się w badanej grupie.. Najczęściej przyjmuje się rozrzut wielkości charakteryzującej daną cechę u mniej więcej 66% badanej ludności za obszar normy, a graniczne odchylenia od średniej zarówno w dół, jak i w górę nazywa się odchyleniem standardowym. Wielkości mieszczące się w obszarze ograniczonym obu odchyleniami standardowymi uważa się za normę.

Comments are closed.