• System reklamy Test
 • Niedobór hormonu wzrostu

  Niedobór hormonu wzrostu

  Od dawna już przypuszczano, że przyczyną karłowatości w wielu przypadkach jest niedobór hormonu wzrostu. Obecnie, gdy istnieją możliwości oznaczenia zawartości tego hormonu w osoczu, badania te wykazały, że w wielu przypadkach karłowatości poziom hormonu wzrostu jest prawidłowy. Zdarzają się jednak przypadki, jakkolwiek bardzo rzadkie, istnienia izolowanego niedoboru hormonu wzrostu. Karłowatość występuje również u dzieci wykazujących …
 • Kto powinien sięgnąć po magnez?

  Kto powinien sięgnąć po magnez?

  Magnez to niezwykle ważny dla naszego zdrowia i samopoczucia pierwiastek. Jego niedobory skutkują poważnymi konsekwencjami i wpływają na obniżenie jakości życia. Ponieważ pierwiastek ten bierze udział w wielu procesach, ważne jest uzupełnianie jego poziomu. O tym, że jest on zbyt niski świadczyć mogą takie objawy, jak zwiększona drażliwość, obniżony nastrój, kłopoty z koncentracją, bezsenność, skurcze …
 • Niedobór lub brak hormonu

  Niedobór lub brak hormonu

  Skutki niedoboru lub braku hormonu tarczycy są o wiele niebezpieczniejsze dla dziecka niż dla dorosłego. Brak hormonu tarczycy w rosnącym ustroju czyni spustoszenie, postęp rozwoju dziecka zostaje w bardzo dużym stopniu zahamowny. W obrębie układu nerwowego bardzo powolne tempo dojrzewania, tak powolne, że niekiedy trudno jest dostrzec jego postęp rozwojowy, prowadzi do głębokiego niedorozwoju. Stopień …

Insulina

InsulinaInsulina, która jest jednym z bardzo ważnych hormonów, odgrywających dużą rolę w przemianie materii człowieka, jest według współczesnych poglądów takim przenośnikiem cząsteczek glukozy poprzez błonę komórkową. Natomiast tzw. hormon wzrostu jest przypuszczalnie przenośnikiem aminokwasów poprzez błonę komórek mięśniowych. Ten tzw. aktywny transport odbywający się przez błonę komórkową, zużywający pewną ilość energii, jest ogniwem, poprzez które bardzo łatwo można blokować czy zwiększać dopływ substancji odżywczych do komórki czy poszczególnych grup komórek i modyfikować w ten sposób ich czynność. Energii do wszystkich procesów biochemicznych toczących się w komórce dostarczają organelle komórkowe zwane mitochondriami. Spełniają one rolę komórkowych siłowni. Przy pomocy stopniowego utleniania takich związków organicznych, jak cukier, tłuszcze i białka uwalniają one energię chemiczną zawartą w tych związkach. Wyzwalana w niewielkich porcjach energia zostaje od razu zmagazynowana w postaci związku zwanego kwasem adenozynotrójfosforowym lub zamieniona w ciepło. Wysokoenergetyczne wiązania kwasu fosforowego w cząsteczce ATP odgrywają rolę kondensatora energii w komórce, gotowego do oddania zmagazynowanej energii dla przeprowadzenia różnych syntez chemicznych lub wykonania innej pracy w komórce. Jest rzeczą zrozumiałą jak bardzo istotny jest rozrząd energii powstającej w mitochondriach, tzn. większe magazynowanie tej energii w postaci wzmożenia syntezy ATP czy też uwalnianie jej w postaci ciepła. Istnieje w tej chwili szereg danych wskazujących na to, że w sterowaniu rozrządem energii w obrębie mitochondrium bierze udział hormon tarczycy — tyroksyna.

Comments are closed.