• Niedobór hormonu wzrostu

  Niedobór hormonu wzrostu

  Od dawna już przypuszczano, że przyczyną karłowatości w wielu przypadkach jest niedobór hormonu wzrostu. Obecnie, gdy istnieją możliwości oznaczenia zawartości tego hormonu w osoczu, badania te wykazały, że w wielu przypadkach karłowatości poziom hormonu wzrostu jest prawidłowy. Zdarzają się jednak przypadki, jakkolwiek bardzo rzadkie, istnienia izolowanego niedoboru hormonu wzrostu. Karłowatość występuje również u dzieci wykazujących …
 • Organizm zwierzęcy

  Organizm zwierzęcy

  Przy rozważaniu działania organizmu zwierzęcego, przebiegu wzrostu, rozwoju i rozmnażania, koordynacji wszystkich podstawowych procesów biochemicznych zwraca uwagę na każdym kroku współzależność między czynnością układu hormonalnego i układu nerwowego. Układ hormonalny jest wykorzystywany zawsze wtedy, gdy stan kontroli czy pobudzenia pewnych grup komórek, ich pewne czynności muszą być podtrzymywane przez pewien okres czasu. Na przykład w …
 • Magnez b6 dla tych, którzy uprawiają sporty

  Magnez b6 dla tych, którzy uprawiają sporty

  Niektórzy nawet nie mają pojęcia o tym, jak dużo magnezu wydobywa się z organizmu wraz z potem, który powstaje na skutek aktywności fizycznej. Każdy, kto dużo jeździ rowerem, biega, spaceruje, uprawia nordic walking i inne sporty, powinien mieć na uwadze to, że gdy się poci, poziom magnezu w jego organizmie znacznie spada. A z tym …

Insulina

InsulinaInsulina, która jest jednym z bardzo ważnych hormonów, odgrywających dużą rolę w przemianie materii człowieka, jest według współczesnych poglądów takim przenośnikiem cząsteczek glukozy poprzez błonę komórkową. Natomiast tzw. hormon wzrostu jest przypuszczalnie przenośnikiem aminokwasów poprzez błonę komórek mięśniowych. Ten tzw. aktywny transport odbywający się przez błonę komórkową, zużywający pewną ilość energii, jest ogniwem, poprzez które bardzo łatwo można blokować czy zwiększać dopływ substancji odżywczych do komórki czy poszczególnych grup komórek i modyfikować w ten sposób ich czynność. Energii do wszystkich procesów biochemicznych toczących się w komórce dostarczają organelle komórkowe zwane mitochondriami. Spełniają one rolę komórkowych siłowni. Przy pomocy stopniowego utleniania takich związków organicznych, jak cukier, tłuszcze i białka uwalniają one energię chemiczną zawartą w tych związkach. Wyzwalana w niewielkich porcjach energia zostaje od razu zmagazynowana w postaci związku zwanego kwasem adenozynotrójfosforowym lub zamieniona w ciepło. Wysokoenergetyczne wiązania kwasu fosforowego w cząsteczce ATP odgrywają rolę kondensatora energii w komórce, gotowego do oddania zmagazynowanej energii dla przeprowadzenia różnych syntez chemicznych lub wykonania innej pracy w komórce. Jest rzeczą zrozumiałą jak bardzo istotny jest rozrząd energii powstającej w mitochondriach, tzn. większe magazynowanie tej energii w postaci wzmożenia syntezy ATP czy też uwalnianie jej w postaci ciepła. Istnieje w tej chwili szereg danych wskazujących na to, że w sterowaniu rozrządem energii w obrębie mitochondrium bierze udział hormon tarczycy — tyroksyna.

Comments are closed.