• Skutki niedoczynności tarczycy

  Skutki niedoczynności tarczycy

  Skutki niedostatecznej czynności hormonalnej tarczycy zależą nie tyle od pierwotnej przyczyny zaburzeń, ile od  stopnia niedoboru hormonu, okresu życia, w którym zaczyna brakować hormonu tarczycy. Aby zrozumieć, jak głębokie i wielorakie mogą być skutki braku hormonu tarczycy, potrzebne jest wykrycie istoty działania tego hormonu. Jakkolwiek nie udało się dotąd dokładnie prześledzić tego, co się dzieje …
 • Poważne schorzenia wirusowe

  Poważne schorzenia wirusowe

  Istnieje możliwość obniżenia zapadalności na choroby wirusowe i bakteriologiczne. Jakie działania podejmować po to aby uniknąć zakażenia? Niestety najistotniejszy jest niewłaściwy sposób dbania o czystość, dotyczy to tak samo dzieci jak i dorosłych ludzi. Ważne okazuje się być także nasze pożywienie. Jeżeli nie dostarczymy sobie stosownej dawki witamin i składników mineralnych bakterie będą niezwykle szybko …
 • Ciśnienie osmotyczne

  Ciśnienie osmotyczne

  Ciśnienie osmotyczne płynu zewnątrzkomórkowego zależy od stężenia chlorku sodu. Mineralokortykoidy regulują stężenie chlorku sodu w płynie zewnątrzkomórkowym, działając na komórki kanalików nerkowych w ten sposób, że zmniejsza się wydalanie kationów sodu z moczem. Zapobiegają one w ten sposób utracie pierwiastka, który decyduje o ciśnieniu osmotycznym płynu zewnątrzkomórkowego. Ilości wydzielanego aldosteronu na dobę, wystarczające dla zapobiegania …

Insulina

InsulinaInsulina, która jest jednym z bardzo ważnych hormonów, odgrywających dużą rolę w przemianie materii człowieka, jest według współczesnych poglądów takim przenośnikiem cząsteczek glukozy poprzez błonę komórkową. Natomiast tzw. hormon wzrostu jest przypuszczalnie przenośnikiem aminokwasów poprzez błonę komórek mięśniowych. Ten tzw. aktywny transport odbywający się przez błonę komórkową, zużywający pewną ilość energii, jest ogniwem, poprzez które bardzo łatwo można blokować czy zwiększać dopływ substancji odżywczych do komórki czy poszczególnych grup komórek i modyfikować w ten sposób ich czynność. Energii do wszystkich procesów biochemicznych toczących się w komórce dostarczają organelle komórkowe zwane mitochondriami. Spełniają one rolę komórkowych siłowni. Przy pomocy stopniowego utleniania takich związków organicznych, jak cukier, tłuszcze i białka uwalniają one energię chemiczną zawartą w tych związkach. Wyzwalana w niewielkich porcjach energia zostaje od razu zmagazynowana w postaci związku zwanego kwasem adenozynotrójfosforowym lub zamieniona w ciepło. Wysokoenergetyczne wiązania kwasu fosforowego w cząsteczce ATP odgrywają rolę kondensatora energii w komórce, gotowego do oddania zmagazynowanej energii dla przeprowadzenia różnych syntez chemicznych lub wykonania innej pracy w komórce. Jest rzeczą zrozumiałą jak bardzo istotny jest rozrząd energii powstającej w mitochondriach, tzn. większe magazynowanie tej energii w postaci wzmożenia syntezy ATP czy też uwalnianie jej w postaci ciepła. Istnieje w tej chwili szereg danych wskazujących na to, że w sterowaniu rozrządem energii w obrębie mitochondrium bierze udział hormon tarczycy — tyroksyna.

Comments are closed.