• System reklamy Test
 • Zdrowa dieta pomoże ci zgubić zbędne kilogramy

  Zdrowa dieta pomoże ci zgubić zbędne kilogramy

  Mnogość osób pragnie zrzucić bezużyteczne kilogramy. Jednakże odpowiednie odchudzanie się wymaga stosowania się do paru zasad. Należałoby zdecydować się na zdrową dietę, jaka pomoże ci w stosownym odchudzaniu – wiele osób rozpoczyna się głodzić, jednak to może prowadzić do niezmiernie poważnych problemów ze zdrowiem. W związku z tym nie zapominaj o tych kilku radach powiązanych …
 • Branża przyszłości – opieka nad osobami starszymi

  Branża przyszłości – opieka nad osobami starszymi

  Na całym świecie zauważalny jest trend starzenia się społeczeństw. Podłoże takiej sytuacji jest bardzo różne. Z jednej strony w krajach europejskich starzenie się społeczeństw wynika z wydłużania się średniego okresu życia człowieka a przede wszystkim tak zwanej dożywalności a z drugiej strony z niskich wskaźników urodzeń. Przekłada się na to na brak zastępowalności pokoleń i …
 • Co pomaga na alergię

  Co pomaga na alergię

  Alergie to coraz poważniejszy problem. Rosnąca liczba alergii dotyka szczególnie dzieci, które coraz częściej zapadają na nie w bardzo wczesnym okresie życia. Jednocześnie leczenie alergii bywa uciążliwe. Sposób leczenia alergii zależy przede wszystkim od stopnia uczelnia na poszczególne alergeny. Z jednej strony są osoby cierpiące na alergie całoroczne, jak też takie osoby, które mają problemy …

Obserwacja dziecka

Obserwacja dzieckaObliczenia i pomiary dostarczają wzorca, z którym będzie można porównać obserwowane dziecko i ocenić ewentualne odchylenia jego rozwoju. Opracowano już zakres normy dla wielu wskaźników, jak wzrost czy długość ciała, ciężar, proporcje ciała, stopień dojrzałości układu kostnego, poziom rozwoju umysłowego, stopień rozwoju zębów oraz stan rozwoju narządów płciowych. Oczywiście, że obserwacja wymienionych wskaźników nie wyczerpuje wszystkich przemian, jakim ulega jednostka ludzka od chwili urodzenia do osiągnięcia dojrzałości. Dla jak najpełniejszej oceny rozwoju dziecka bierze się pod uwagę nie tylko pomiar jednego wskaźnika np. wzrostu ciała na długość, ale jak największą liczbę innych wskaźników. U dzieci harmonijnie rozwijających się odpowiednio obliczone poziomy rozwojowe wszystkich wskaźników są zbliżone do siebie. Tak wiele miejsca poświęcamy tu pojęciom normy, gdyż spotykamy się często z tym, szczególnie u bardzo troskliwych rodziców, że nawet niewielkie odchylenia wzrostu od średniej dla wieku i dla danej płci uważają już za niepokojący objaw i podejrzewają zaburzenia hormonalne. Nierzadko rodzicom wydaje się, że lekarz lekceważy ich skargi, jeżeli wzrost ich dziecka niższy o 4—5 cm od wzrostu średniego uważa za wzrost prawidłowy lub gdy nie podziela niepokoju, jaki budzi u rodziców nieco krótszy od przeciętnego członek lub nieco mniejsze jądra. Ponar wzrostu i porównanie go ze średnią oraz danymi dotyczącymi obszaru normy pozwala na zakwalifikowanie badanego dziecka do dzieci nisko czy wysokorosłych, ale normalnych. Możemy też z odpowiedniego diagramu, np. siatki centylowej odczytać, jak często spotykamy w danym środowisku dziecko o tym wzroście. Na ogół za dzieci karłowate uważa się te jednostki, których niedobór wzrostu w stosunku do średniej przekracza 2 odchylenia standardowe lub wartości niższe od 3 centyla na siatce centylowej.

Comments are closed.