• Branża przyszłości – opieka nad osobami starszymi

  Branża przyszłości – opieka nad osobami starszymi

  Na całym świecie zauważalny jest trend starzenia się społeczeństw. Podłoże takiej sytuacji jest bardzo różne. Z jednej strony w krajach europejskich starzenie się społeczeństw wynika z wydłużania się średniego okresu życia człowieka a przede wszystkim tak zwanej dożywalności a z drugiej strony z niskich wskaźników urodzeń. Przekłada się na to na brak zastępowalności pokoleń i …
 • Zabiegi estetyczne

  Zabiegi estetyczne

  Tak naprawdę wygląd to dzisiaj podstawa i nic dziwnego, że aż tak wiele uwagi poświęcamy tego typu sprawom. W współczesnym świecie możemy także liczyć na zabiegi, które są w stanie poprawić i zniwelować najważniejsze problemy związane z naszym wiekiem. Po 40 roku życia skóra zaczyna się starzeć oraz pojawiają się zmarszczki, które potrafią oszpecić naszą …
 • Znaczenie tarczycy w ustroju

  Znaczenie tarczycy w ustroju

  Tarczyca jest powierzchownie leżącym na szyi gruczołem do- krewnym, który można obmacać. Toteż powiększenie tego gruczołu zwróciło uwagę już w czasach starożytnych. Już nawet w papirusie napisanym 1500 lat p. n. e. jest opisany przypadek bardzo dużego wola i próba jego usunięcia. Również wielki lekarz starożytności Celsus opisał głęboki niedorozwój umysłowy zwany kretynizmem u osób …

Obserwacja dziecka

Obserwacja dzieckaObliczenia i pomiary dostarczają wzorca, z którym będzie można porównać obserwowane dziecko i ocenić ewentualne odchylenia jego rozwoju. Opracowano już zakres normy dla wielu wskaźników, jak wzrost czy długość ciała, ciężar, proporcje ciała, stopień dojrzałości układu kostnego, poziom rozwoju umysłowego, stopień rozwoju zębów oraz stan rozwoju narządów płciowych. Oczywiście, że obserwacja wymienionych wskaźników nie wyczerpuje wszystkich przemian, jakim ulega jednostka ludzka od chwili urodzenia do osiągnięcia dojrzałości. Dla jak najpełniejszej oceny rozwoju dziecka bierze się pod uwagę nie tylko pomiar jednego wskaźnika np. wzrostu ciała na długość, ale jak największą liczbę innych wskaźników. U dzieci harmonijnie rozwijających się odpowiednio obliczone poziomy rozwojowe wszystkich wskaźników są zbliżone do siebie. Tak wiele miejsca poświęcamy tu pojęciom normy, gdyż spotykamy się często z tym, szczególnie u bardzo troskliwych rodziców, że nawet niewielkie odchylenia wzrostu od średniej dla wieku i dla danej płci uważają już za niepokojący objaw i podejrzewają zaburzenia hormonalne. Nierzadko rodzicom wydaje się, że lekarz lekceważy ich skargi, jeżeli wzrost ich dziecka niższy o 4—5 cm od wzrostu średniego uważa za wzrost prawidłowy lub gdy nie podziela niepokoju, jaki budzi u rodziców nieco krótszy od przeciętnego członek lub nieco mniejsze jądra. Ponar wzrostu i porównanie go ze średnią oraz danymi dotyczącymi obszaru normy pozwala na zakwalifikowanie badanego dziecka do dzieci nisko czy wysokorosłych, ale normalnych. Możemy też z odpowiedniego diagramu, np. siatki centylowej odczytać, jak często spotykamy w danym środowisku dziecko o tym wzroście. Na ogół za dzieci karłowate uważa się te jednostki, których niedobór wzrostu w stosunku do średniej przekracza 2 odchylenia standardowe lub wartości niższe od 3 centyla na siatce centylowej.

Comments are closed.