• Rodzaje diet

  Rodzaje diet

  W dzisiejszych czasach istnieje bardzo wiele problemów, z którymi musimy się borykać. Jednym z nich jest właśnie otyłość, która coraz częściej nas atakuje. Właśnie dlatego musicie wiedzieć, że coraz więcej osób szuka odpowiednich diet, których to stosowanie pozwoliło by wam na schudnięcie oraz zrzucenie zbędnych kilogramów. Takich diet w dzisiejszych czasach jest bardzo wiele dlatego …
 • Sposoby na leczenie aft u dzieci

  Sposoby na leczenie aft u dzieci

  Dorośli bardzo dobrze wiedzą czym są afty. Uczucie bólu w jamie ustnej do przyjemności nie należy, a te właśnie tak się objawiają. Czy u małych dzieci wyglądają tak samo? Jakie są w ogóle przyczyny ich powstawania? Na pewno pojawiają się na skutek zainfekowania brudnymi przedmiotami. Zwykle powstają, gdy dziecko jest leczone antybiotykiem. Czasem są widoczne …
 • Budowa komórki

  Budowa komórki

  Komórka jest zbudowana z jądra, ciała komórkowego, czyli cytoplazmy, w której leżą organelle, oraz błony komórkowej. W jądrze komórki znajduje się kwas dezoksyrybonukleinowy, w którym zawarta jest informacja genetyczna dotycząca podstawowych cech budowy i czynności żywej komórki. Wszystkie komórki są złożone z wielu substancji organicznych, głównie różnorodnych związków białkowych, których cząsteczki układają się w niesłychanie …

Obserwacja dziecka

Obserwacja dzieckaObliczenia i pomiary dostarczają wzorca, z którym będzie można porównać obserwowane dziecko i ocenić ewentualne odchylenia jego rozwoju. Opracowano już zakres normy dla wielu wskaźników, jak wzrost czy długość ciała, ciężar, proporcje ciała, stopień dojrzałości układu kostnego, poziom rozwoju umysłowego, stopień rozwoju zębów oraz stan rozwoju narządów płciowych. Oczywiście, że obserwacja wymienionych wskaźników nie wyczerpuje wszystkich przemian, jakim ulega jednostka ludzka od chwili urodzenia do osiągnięcia dojrzałości. Dla jak najpełniejszej oceny rozwoju dziecka bierze się pod uwagę nie tylko pomiar jednego wskaźnika np. wzrostu ciała na długość, ale jak największą liczbę innych wskaźników. U dzieci harmonijnie rozwijających się odpowiednio obliczone poziomy rozwojowe wszystkich wskaźników są zbliżone do siebie. Tak wiele miejsca poświęcamy tu pojęciom normy, gdyż spotykamy się często z tym, szczególnie u bardzo troskliwych rodziców, że nawet niewielkie odchylenia wzrostu od średniej dla wieku i dla danej płci uważają już za niepokojący objaw i podejrzewają zaburzenia hormonalne. Nierzadko rodzicom wydaje się, że lekarz lekceważy ich skargi, jeżeli wzrost ich dziecka niższy o 4—5 cm od wzrostu średniego uważa za wzrost prawidłowy lub gdy nie podziela niepokoju, jaki budzi u rodziców nieco krótszy od przeciętnego członek lub nieco mniejsze jądra. Ponar wzrostu i porównanie go ze średnią oraz danymi dotyczącymi obszaru normy pozwala na zakwalifikowanie badanego dziecka do dzieci nisko czy wysokorosłych, ale normalnych. Możemy też z odpowiedniego diagramu, np. siatki centylowej odczytać, jak często spotykamy w danym środowisku dziecko o tym wzroście. Na ogół za dzieci karłowate uważa się te jednostki, których niedobór wzrostu w stosunku do średniej przekracza 2 odchylenia standardowe lub wartości niższe od 3 centyla na siatce centylowej.

Comments are closed.