• Niedobór hormonu wzrostu

  Niedobór hormonu wzrostu

  Od dawna już przypuszczano, że przyczyną karłowatości w wielu przypadkach jest niedobór hormonu wzrostu. Obecnie, gdy istnieją możliwości oznaczenia zawartości tego hormonu w osoczu, badania te wykazały, że w wielu przypadkach karłowatości poziom hormonu wzrostu jest prawidłowy. Zdarzają się jednak przypadki, jakkolwiek bardzo rzadkie, istnienia izolowanego niedoboru hormonu wzrostu. Karłowatość występuje również u dzieci wykazujących …
 • Jod

  Jod

  Jod spełnia istotną rolę w przemianie materii, w procesach wzrostu i dojrzewania, np. kijanki pozbawione tarczycy nie przechodzą metamorfozy. Przypuszczalnie, gdy kręgowce opuściły morze zawierające ogromne zapasy jodu i rozpoczęły dalszy rozwój ewolucyjny na lądzie, musiały wydoskonalić narząd, który by wychwytywał i magazynował bardzo sprawnie jod, gdyż zwierzę żyjące na lądzie jest skazane na tygodnie …
 • Co można jeść na diecie

  Co można jeść na diecie

  Jednym z najważniejszych elementów zrzucania wagi jest specjalne jedzenie, którego sporo w supermarketach. Na półkach znajduje się przecież mnogość towarów oznaczonych jako fit. Dostępne są dietetyczne chleby, mięsa, przekąski i dodatki. Niestety większość z przedsiębiorstw producenckich jedynie stylizuje swoje opakowanie tak, aby wydawało się nam, że jest smaczne i pomoże w zrzucaniu zbędnych kilogramów. Nawet …

Receptory

ReceptoryKażdy układ naturalny, czy stworzony przez człowieka, w którym utrzymują się wahania pewnej wielkości w określonych granicach, musi posiadać czujniki — receptory wrażliwe na zmiany danej wielkości, analizatory zmian oraz narządy wykonawcze odpowiednio wyrównujące zaistniałe zmiany np. przez zmiany w pobieraniu, wydalaniu lub wytwarzaniu określonych związków itp. Ustrój ludzki jest wyposażony w liczne receptory zarówno informujące go o zmianach zachodzących w otaczającym świecie , jak i receptory w narządach wewnętrznych. Impulsy z receptorów, informujące o wszelkich zmianach w zakresie tego zjawiska, do odbioru którego są przystosowane, zostają przekazane najbliższej komórce nerwowej i poprzez jej włókno do- środkowe biegną do centrali, którą stanowi ośrodkowy układ nerwowy. W obrębie podwzgórza zostają wstępnie odczytane impulsy z interoceptorów, przeanalizowane, porównane z informacjami docierającymi w tym samym czasie z innych czujników. Ten proces odczytywania i scalania informacji nazywamy integracją. Podwzgórze sortuje i przekazuje sygnały do wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego dla ich pełnej analizy. W wielu sytuacjach zostaje już w obrębie podwzgórza doraźnie podjęta i przekazana narządom wykonawczym „decyzja”, która prowadzi do wyrównania sygnalizowanych zaburzeń.

Comments are closed.