• Niedobór hormonu wzrostu

  Niedobór hormonu wzrostu

  Od dawna już przypuszczano, że przyczyną karłowatości w wielu przypadkach jest niedobór hormonu wzrostu. Obecnie, gdy istnieją możliwości oznaczenia zawartości tego hormonu w osoczu, badania te wykazały, że w wielu przypadkach karłowatości poziom hormonu wzrostu jest prawidłowy. Zdarzają się jednak przypadki, jakkolwiek bardzo rzadkie, istnienia izolowanego niedoboru hormonu wzrostu. Karłowatość występuje również u dzieci wykazujących …
 • Częste problemy alergików

  Częste problemy alergików

  Alergicy muszą borykać się z różnego rodzaju objawami towarzyszącymi ich chorobie. Posiadają oni także takie problemy zdrowotne, jakimi jest częste przemęczenie, gorączka, brak apetytu i senność. Poza tym wielu alergików dotyka alergiczny nieżyt nosa. Tego rodzaju przypadłość być może nie jest najpoważniejsza, ale na pewno bardzo uciążliwa. Może ona utrzymywać się nawet przez dłuższy okres …
 • Kilka słów odnośnie troski o naszego pupila w trakcie sezonu letniego

  Kilka słów odnośnie troski o naszego pupila w trakcie sezonu letniego

  Kleszcz u psa to bardzo bolesna i groźna dla zwierzęcia dolegliwość. Tak samo, jak kleszcz u kota, kleszcze u psa potrafią wywołać bardzo groźne dla naszego pupila konsekwencje. Chociaż kleszcze objawów nie wywołują zwykle zbyt groźnych, to jednak istnieje ryzyko groźnych komplikacji, nawet wtedy, gdy właściciel wiedział, jak usunąć kleszcza u psa. Kleszcze u psów …

Receptory

ReceptoryKażdy układ naturalny, czy stworzony przez człowieka, w którym utrzymują się wahania pewnej wielkości w określonych granicach, musi posiadać czujniki — receptory wrażliwe na zmiany danej wielkości, analizatory zmian oraz narządy wykonawcze odpowiednio wyrównujące zaistniałe zmiany np. przez zmiany w pobieraniu, wydalaniu lub wytwarzaniu określonych związków itp. Ustrój ludzki jest wyposażony w liczne receptory zarówno informujące go o zmianach zachodzących w otaczającym świecie , jak i receptory w narządach wewnętrznych. Impulsy z receptorów, informujące o wszelkich zmianach w zakresie tego zjawiska, do odbioru którego są przystosowane, zostają przekazane najbliższej komórce nerwowej i poprzez jej włókno do- środkowe biegną do centrali, którą stanowi ośrodkowy układ nerwowy. W obrębie podwzgórza zostają wstępnie odczytane impulsy z interoceptorów, przeanalizowane, porównane z informacjami docierającymi w tym samym czasie z innych czujników. Ten proces odczytywania i scalania informacji nazywamy integracją. Podwzgórze sortuje i przekazuje sygnały do wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego dla ich pełnej analizy. W wielu sytuacjach zostaje już w obrębie podwzgórza doraźnie podjęta i przekazana narządom wykonawczym „decyzja”, która prowadzi do wyrównania sygnalizowanych zaburzeń.

Comments are closed.