• System reklamy Test
 • Substancje chemiczne

  Substancje chemiczne

  Obecnie wiemy już, że sygnałami, które docierają do przysadki mózgowej z podwzgórza są substancje chemiczne — proste polipeptydy, neurohormony wydzielane przez komórki podwzgórza, będące komórkami neurosekrecyjnymi. Określony neurohormon dotarłszy do części gruczołowej przysadki mózgowej powoduje wzmożone wytwarzanie i wydzielanie odpowiedniego hormonu przysadkowego. Większość hormonów przysadkowych pobudza swoiście z kolei gruczoły dokrewne leżące na obwodzie ciała, …
 • Organizm zwierzęcy

  Organizm zwierzęcy

  Przy rozważaniu działania organizmu zwierzęcego, przebiegu wzrostu, rozwoju i rozmnażania, koordynacji wszystkich podstawowych procesów biochemicznych zwraca uwagę na każdym kroku współzależność między czynnością układu hormonalnego i układu nerwowego. Układ hormonalny jest wykorzystywany zawsze wtedy, gdy stan kontroli czy pobudzenia pewnych grup komórek, ich pewne czynności muszą być podtrzymywane przez pewien okres czasu. Na przykład w …
 • Zadania wątroby

  Zadania wątroby

  Kiedy przyjrzymy się dobrze naszemu organizmowi dostrzeżemy, że w zasadzie każdy narząd i element, jaki się na niego składa, pełni ważne funkcje, dzięki czemu całość może dobrze prosperować. Jednym z ważnych organów wewnętrznych, który spełnia wiele istotnych funkcji jest wątroba. More from my siteZasady codziennej pielęgnacji skóryCzęste problemy alergikówSoki roślinne źródło prawdziwej świeżości oraz zdrowiaMagnez …

Receptory

ReceptoryKażdy układ naturalny, czy stworzony przez człowieka, w którym utrzymują się wahania pewnej wielkości w określonych granicach, musi posiadać czujniki — receptory wrażliwe na zmiany danej wielkości, analizatory zmian oraz narządy wykonawcze odpowiednio wyrównujące zaistniałe zmiany np. przez zmiany w pobieraniu, wydalaniu lub wytwarzaniu określonych związków itp. Ustrój ludzki jest wyposażony w liczne receptory zarówno informujące go o zmianach zachodzących w otaczającym świecie , jak i receptory w narządach wewnętrznych. Impulsy z receptorów, informujące o wszelkich zmianach w zakresie tego zjawiska, do odbioru którego są przystosowane, zostają przekazane najbliższej komórce nerwowej i poprzez jej włókno do- środkowe biegną do centrali, którą stanowi ośrodkowy układ nerwowy. W obrębie podwzgórza zostają wstępnie odczytane impulsy z interoceptorów, przeanalizowane, porównane z informacjami docierającymi w tym samym czasie z innych czujników. Ten proces odczytywania i scalania informacji nazywamy integracją. Podwzgórze sortuje i przekazuje sygnały do wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego dla ich pełnej analizy. W wielu sytuacjach zostaje już w obrębie podwzgórza doraźnie podjęta i przekazana narządom wykonawczym „decyzja”, która prowadzi do wyrównania sygnalizowanych zaburzeń.

Comments are closed.