• Co to jest hormon?

  Co to jest hormon?

  Na przełomie XIX i XX w. odkryto pierwsze związki chemiczne, których minimalne ilości wywierają swoisty wpływ na czynności różnych komórek i narządów. Substancje te nazwano hormonami, ponieważ pierwsze wykryte związki pobudzały czynność komórek . Od tego czasu odkryto bardzo wiele związków tego rodzaju u zwierząt, a nawet u roślin, poznano ich budowę, miejsce powstawania oraz …
 • Regulowanie wydzielania hormonu

  Regulowanie wydzielania hormonu

  Wykładnikiem potrzeb komórkowych i stopnia ich zaspokojenia jest zawartość cukru we krwi. Przypuszczamy dzisiaj, że spadek poziomu glukozy we krwi, której normalna zawartość wynosi od 0,8 do 1,2 g w litrze osocza podrażnia odpowiedni receptor w obrębie podwzgórza. Ośrodek ten wysyła odpowiedni sygnał do kory mózgowej, dzięki któremu uświadamiamy sobie, że jesteśmy głodni i zaczynamy …
 • Leczenie ostrego zapalenia stawów

  Leczenie ostrego zapalenia stawów

  Wszystkie bóle stawów  są dla człowieka nieprzyjemne, a ból stawów pozostających w ciągłym ruchu staje się dla niego powodem do cierpienia. Dlatego każde zwyrodnienie stawów musi być leczone, a choroba zwyrodnieniowa stawów pozostawać pod kontrolą lekarza specjalisty. Wczesna konsultacja medyczna może oszczędzić nam wielu problemów w przyszłości i wielu bardzo poważnych skutków zaniedbań. More from …

Receptory

ReceptoryKażdy układ naturalny, czy stworzony przez człowieka, w którym utrzymują się wahania pewnej wielkości w określonych granicach, musi posiadać czujniki — receptory wrażliwe na zmiany danej wielkości, analizatory zmian oraz narządy wykonawcze odpowiednio wyrównujące zaistniałe zmiany np. przez zmiany w pobieraniu, wydalaniu lub wytwarzaniu określonych związków itp. Ustrój ludzki jest wyposażony w liczne receptory zarówno informujące go o zmianach zachodzących w otaczającym świecie , jak i receptory w narządach wewnętrznych. Impulsy z receptorów, informujące o wszelkich zmianach w zakresie tego zjawiska, do odbioru którego są przystosowane, zostają przekazane najbliższej komórce nerwowej i poprzez jej włókno do- środkowe biegną do centrali, którą stanowi ośrodkowy układ nerwowy. W obrębie podwzgórza zostają wstępnie odczytane impulsy z interoceptorów, przeanalizowane, porównane z informacjami docierającymi w tym samym czasie z innych czujników. Ten proces odczytywania i scalania informacji nazywamy integracją. Podwzgórze sortuje i przekazuje sygnały do wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego dla ich pełnej analizy. W wielu sytuacjach zostaje już w obrębie podwzgórza doraźnie podjęta i przekazana narządom wykonawczym „decyzja”, która prowadzi do wyrównania sygnalizowanych zaburzeń.

Comments are closed.