• Jod

  Jod

  Jod spełnia istotną rolę w przemianie materii, w procesach wzrostu i dojrzewania, np. kijanki pozbawione tarczycy nie przechodzą metamorfozy. Przypuszczalnie, gdy kręgowce opuściły morze zawierające ogromne zapasy jodu i rozpoczęły dalszy rozwój ewolucyjny na lądzie, musiały wydoskonalić narząd, który by wychwytywał i magazynował bardzo sprawnie jod, gdyż zwierzę żyjące na lądzie jest skazane na tygodnie …
 • Organizm zwierzęcy

  Organizm zwierzęcy

  Przy rozważaniu działania organizmu zwierzęcego, przebiegu wzrostu, rozwoju i rozmnażania, koordynacji wszystkich podstawowych procesów biochemicznych zwraca uwagę na każdym kroku współzależność między czynnością układu hormonalnego i układu nerwowego. Układ hormonalny jest wykorzystywany zawsze wtedy, gdy stan kontroli czy pobudzenia pewnych grup komórek, ich pewne czynności muszą być podtrzymywane przez pewien okres czasu. Na przykład w …
 • Ciśnienie osmotyczne

  Ciśnienie osmotyczne

  Ciśnienie osmotyczne płynu zewnątrzkomórkowego zależy od stężenia chlorku sodu. Mineralokortykoidy regulują stężenie chlorku sodu w płynie zewnątrzkomórkowym, działając na komórki kanalików nerkowych w ten sposób, że zmniejsza się wydalanie kationów sodu z moczem. Zapobiegają one w ten sposób utracie pierwiastka, który decyduje o ciśnieniu osmotycznym płynu zewnątrzkomórkowego. Ilości wydzielanego aldosteronu na dobę, wystarczające dla zapobiegania …

Rehabilitacja dzieci – Co trzeba wiedzieć

Rehabilitacja dzieci to złożony proces terapeutyczny, wymagający udziału wielu specjalistów i korzystania z różnego rodzaju urządzeń pomocniczych.
W naszym Centrum oferujemy specjalizację wielospecjalistyczną i popartą wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym, w tym m.in. indywidualną kinezyterapię, również z wykorzystaniem metody PNF, metody Vojty i metody NDT-Bobath, kinezyterapii z wykorzystaniem Teratogs i Therasuit i robot do nauczania chodzenia (reoambulator), terapii ręcznej, integracji sensorycznej, terapii zajęciowej, hipoterapii i dogoterapii. W programie poprawy sprawności naszych małych pacjentów włączamy sesje ze specjalistą do logoterapii. Ponadto podczas pobytu w naszym Ośrodku oferujemy opcję wsparcia psychoterapeutycznego zarówno w grupie (warsztaty, wykłady), jak i indywidualnie.
Program rehabilitacji jest indywidualnie dostosowywany do każdego dziecka, w zależności od potrzeb i rodzaju dysfunkcji, po konsultacji lekarskiej i fizjoterapeutycznej.

Pakiet dla dzieci obejmuje:

– konsultacja lekarska
– konsultacja fizjoterapeutyczna
– opieka pielęgniarska
– indywidualny program rehabilitacji obejmujący od poniedziałku do piątku wybrane elementy:

 

Terapia zajęciowa obejmuje: ukierunkowane działania rehabilitacyjne, polietylenowe, o charakterze ciągłych sesji (np. Sztuki, muzyki, ćwiczeń fizycznych itp.), Tworząc proces terapeutyczny prowadzący do poprawy i kompensacji funkcji związanych z niepełnosprawnością. Dlatego jest to leczenie z wykorzystaniem pracy i zawodu, dla dzieci także element zabawy. Głównym celem działań proponowanych osobom przewlekle chorym lub niepełnosprawnym jest leczenie. Terapeuta zajęciowy w swojej pracy ma na myśli przede wszystkim terapię i dąży do tego, by leczenie było jak najbardziej korzystne dla rozwoju małej osoby.

 

Dogotherapy to metoda pomagająca w rehabilitacji.

Przeprowadza się go w zespole: dogoterapeuty, oligofrenopedagoga i odpowiednio wyszkolonego psa. Celem naszych działań jest szeroko pojęte ułatwianie, wyrównywanie istniejących deficytów rozwojowych, ubieranie w pozytywne emocje z dużą ilością śmiechu i zabawy.

Planujemy działania w taki sposób, aby dopasować je do potrzeb i możliwości uczestników, wykorzystując różne metody pracy i formy terapii pomocniczych. Budujemy świadomość własnego ciała pacjenta, ułatwiamy ogólne i delikatne zdolności motoryczne oraz system komunikacji. Podczas sesji wykorzystujemy także arteterapię, w której pies jest motywem przewodnim – pretekstem do działań zmierzających do osiągnięcia celu terapeutycznego w najbardziej efektywny sposób. Prowadzimy sesje terapeutyczne i cynoedukacyjne: Program Dog-Biting Prevention, podczas którego uczestnicy uczą się właściwego zachowania wobec psa, a także animacji i integracji społecznej. Ważną sferą naszej pracy są sesje z ludźmi cierpiącymi na strach przed psami lub cynofobią (w tym przypadku konieczna jest wcześniejsza terapia psychologiczna).

Posiadamy wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie, oparte na profilowanej edukacji niezbędnej do pracy z niepełnosprawnymi i prowadzenia terapii. Nasz zespół ekspertów jest kwintesencją umiejętności i wiedzy, prowadząc do wielowymiarowych sesji opartych na połączeniu różnych form wspierających terapii i metod pracy z niepełnosprawnymi. Pracujemy zgodnie ze światowymi standardami, co gwarantuje optymalny efekt terapeutyczny i co niezwykle ważne bardzo mocno przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników sesji

Comments are closed.