• System reklamy Test
 • Receptory

  Receptory

  Każdy układ naturalny, czy stworzony przez człowieka, w którym utrzymują się wahania pewnej wielkości w określonych granicach, musi posiadać czujniki — receptory wrażliwe na zmiany danej wielkości, analizatory zmian oraz narządy wykonawcze odpowiednio wyrównujące zaistniałe zmiany np. przez zmiany w pobieraniu, wydalaniu lub wytwarzaniu określonych związków itp. Ustrój ludzki jest wyposażony w liczne receptory zarówno …
 • Zadania wątroby

  Zadania wątroby

  Kiedy przyjrzymy się dobrze naszemu organizmowi dostrzeżemy, że w zasadzie każdy narząd i element, jaki się na niego składa, pełni ważne funkcje, dzięki czemu całość może dobrze prosperować. Jednym z ważnych organów wewnętrznych, który spełnia wiele istotnych funkcji jest wątroba. More from my siteZasady codziennej pielęgnacji skóryCzęste problemy alergikówSoki roślinne źródło prawdziwej świeżości oraz zdrowiaMagnez …
 • Karłowatość

  Karłowatość

  W niektórych przypadkach karłowatości nie umiemy wykryć jej przyczyn. Nazywamy te przypadki karłowatością pierwotną. Dzieci dotknięte nią przychodzą na świat bardzo małe, miniaturowe i następnie wolno rosną. Niekiedy jednak rodzą się ze wzrostem prawidłowym i dopiero od pierwszego miesiąca życia pozałonowego rosną bardzo wolno. Niektóre z tych dzieci wykazują pewne wspólne rysy w budowie ciała, …

Złożoność komórki

Złożoność komórkiWielotorowe badania lat ostatnich ukazały wielką złożoność, ale i usystematyzowanie tak budowy, jak i procesów zachodzących w obrębie komórki. Istotną rolę w sterowaniu komórkowymi procesami przemiany materii odgrywają hormony. Poznanie biegu niektórych reakcji enzymatycznych, roli jaką grają takie związki, jak koenzymy, witaminy, znaczenia różnych pośredników i przenośników energii czy materii ułatwia zrozumienie mechanizmu działania hormonów. Ponieważ w wielu miejscach tej książki przy omawianiu działania hormonów mówić będziemy o różnych częściach komórki i jej przemianie materii, wydaje się celowe przytoczenie pewnych podstawowych współczesnych danych i poglądów na budowę i czynność komórki. Obserwacje świata żywego wskazują, na to, że jego podstawową jednostką jest komórka. Żywym organizmem może być zarówno jednokomórkowa istota, jak i zgrupowanie komórek, tworzących jedną funkcjonalną całość. Współczesne badania biochemiczne, badania przy pomocy mikroskopu elektronowego wykazują, że wszystkie komórki w zasadzie są podobnie zbudowane z tych samych głównych składników: białek, węglowodanów i tłuszczów, i podobnie funkcjonują. Żywy organizm jest tworem dynamicznym, charakteryzującym się stałym pobieraniem i oddawaniem materii oraz energii. Aby zrozumieć rolę niektórych hormonów w pobieraniu substancji odżywczych przez komórkę oraz przemianie materii, musimy pokrótce naszkicować obraz przeciętnej komórki tak, jak ją sobie dzisiaj wyobrażamy.

Comments are closed.